Čo je, kto je KMF ?

 

   KLUB MALÉHO FUTBALU RAJEC  je športová organizácia s právnou subjektivitou, ktorá zabezpečuje (s fin.pomocou Mesta Rajec)  Mestskú ligu vo futsale v Rajci.

  Sú to všetcia , ktorí pôsobia v Mestskej lige a niektorí z nich ešte reprezentuje rajecký (regionálny) futsal v okresnej Žirafa lige Žilina

>  BarsaLos GalacticosKMF Raj.LesnaJoga-Bonito

<<< Ďuri Vavrík, Zetko, Soľo    << "Šaňo" Sopko    < Jano Kollár

 

 

 

Stručná história KMF a Mestskej ligy

 

  "Kaemefko" sa oficiálne narodilo  21. 4. 1995.

Bol to hlavne  Palo Ščibran, kto "priniesol" malý futbal (dnes futsal) do Rajca a s inými nadšencami vytvorili začiatkom 90-tých rokov súťaž, ktorú po čase pomenovali Mestská liga v malom futbale. Hrávalo sa na asfaltovom hádzanarskom ihrisku v areáli výrobného družstva Rajčanka, neďaleko železničnej stanice (dnes podnik ani ihrisko neexistujú). V regione nastalo veľké boom a Mestskú ligu začali hrávať mnohí bývalí a aktívni, aj rekreační futbalisti z nášho mesta i širokého okolia. V súťaži hrávalo vyše 12 tímov, napríklad aj z Rajeckých Teplíc, Zbýňova, Kľačí, Šuje, Rajeckej Lesnej. V roku 1995 bolo na MV zaregistrované občianske združenie KMF Rajec, ktoré hneď zastrešilo Mestskú ligu a tí najlepší hráči potom v dresoch KMF Rajec účinkovali na celoslovenskej úrovni. V druhej polovici 90-tých rokov KMF pôsobilo v 1. a 2. slovenskej lige malého futbalu! V tomto období KMF organizoval ajjeden z najväčších turnajov na Slovensku - Rajec (Zates) cup. Išlo o dvojdňový turnaj s viac ako 20-timi mužstvami z Poľska a celého Slovenska. Pre nedostatok peňazí, pracovne zeneprázdnenie i "vyhorenie" niektorých ľudí už klub neprejavil záujem pokračovať v najvyššej šúťaži (prelom tisícročia).

  V tomto zánikuhroziacom období (cca r.1999-2000) sa kormidla ujal napokon  Peťo Mládenek  a činnosť KMF sa zamerala výlučne na riadenie ML (Mestská liga). V prvej dekáde nového storočia sa striedalo v ML viacero tímov a počet sa ustálil na 6-8 "ligistov", postupne v nej mali zastúpenie aj ďalšie obce (Konská, Kunerad, Malá Čierna, Jasenové, Ďurčiná). Teraz to je 5-6 mužstiev a napr. tím Vojtová tvoria vo veľkom chalani z neďalekej dediny - Malé Lednice.

  V roku 2004 sme boli nútení opustiť Rajčanku a 2 sezóny sa ML hrala v Rajeckej Lesnej (prípadne Rajecké Teplice). V roku 2006 nám mesto vybudovalo "stánok" v areáli FK, kde hrávame dodnes. V roku 2012 sa plocha rozšírila, postavili mantineli a o arénu sa tak delime s hokejbalistami :)

  V roku 2008 Peťo Mládenek odovzdal klub mladším nasledovníkom. Predsedovania sa chopil  Mišo "Telepat" Pekný, nemal však na to dostatok času, tak sa o klub a ML ako-tak stará moja maličkosť. Nemôžem však nespomenúť ďalších zanietencov, ktorí, keď treba, pomôžu. Sú to "lagani" z Barsy: Kajínek (asi najviac!), Zetko,  Starý,... ďalej  Soľo Mongo,  Peťo Paulíny  ai.

  Rád by som tu spomenul ďalšie mená, predstaviteľov bývalých tímov, ktorí to ťahali v ML dlhšiu dobu, žili malým futbalom a obetovali mu svoj čas, peniaze,...:  Janči Kollár (Raj.Lesná),  Bohuš Gajdoš (Mini Splav),  Miro Baroniak  a  Fero "Laba" Fraštia (MPTK),  Janko Dolník (Literpool Kunerad),  Vilo Stranianek (Stav-mar Konská)